Varat hus 043Varat hus 043
Varat hus 043

MÅNDAG 30 OKTOBER BYTER VI VÄXELSYSTEM
Vi ber om ursäkt om det förorsakar problem att nå oss. Ring igen eller till någons direktnummer alt. skicka mail, uppgifter hittar du under "Kontakta oss" eller skicka till lena@familjevardsstiftelsen.se.


VÄLKOMMEN TILL FAMILJEVÅRDSSTIFTELSEN


Familjevårdsstiftelsen är en religiöst och politiskt obunden stiftelse utan vinstintressen. Vi finns vid Nya Varvet i Göteborg och har sedan starten 1987 arbetat med familjehemsboende, psykoterapi och familjeterapi i frånvaro av psykiatriska diagnoser och manualer. Till oss kommer vuxna, ungdomar och familjer som har behov av familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang. Vi som arbetar på Familjevårdsstiftelsen är engagerade och erfarna psykoterapeuter, psykologer och socialarbetare som tillsammans med våra familjehem genom åren har utvecklat vår arbetsmodell Det Utvidgade Terapirummet.
​​​​​​​Helhet och samverkan är nyckelbegrepp för oss. Det innebär att vi alltid arbetar tillsammans i team bestående av klienten, dennes nätverk, familjehem, handledare och terapeut. Delaktighet är ett annat centralt begrepp för oss. En faktisk delaktighet bygger på ansvar och förtroende. Vi försöker på olika sätt skapa rum för detta. I teamet har var och en ett personligt ansvar. I arbetsmodellen ingår återkommande samtal och möten i terapirummet, under handledning, på team och i andra viktiga sammanhang.