VI SOM ARBETAR PÅ FAMILJEVÅRDSSTIFTELSEN

LivvLivv
Livv
LIV BJERVED, socionom och leg. psykoterapeut samt verksamhetschef för Familjevårdsstiftelsen
Liv har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 1989 och varit med och format organisationen genom åren. Sedan 2015 är hon verksamhetsansvarig. Hon är legitimerad psykoterapeut på dynamisk grund och har ett särskilt intresse inom symboldrama. Innan arbetet på Familjevårdsstiftelsen har Liv arbetat på behandlingshem för människor med missbruksproblematik.
Det är Liv som tar eot förfrågningar och nybesök hos oss tillsammans med Bosse.
Telefon: 031-698406
Mail: liv@familjevardsstiftelsen.se 

BosseeBossee
Bossee
BO RUNDBERG, socionom
Systemteoretiskt utbildad med ett stort intresse för forskningsfrågor. Bosse bedriver samforsking på arbetet vi gör på Familjevårdsstiftelsen. Bosse har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 2003 och har innan det många års erfarenhet av arbete på institutioner och av medlevarskap. Bosse är särskilt intresserad av gruppsamtal och handledning. Tillsammans med Liv är det Bosse som tar emot vid nybesök.
Telefon: 031-698417
​Mail: bosse@familjevardsstiftelsen.se 

JoakimJoakim
Joakim
JOAKIM LARSSON, socionom och leg. psykoterapeut
Joakim har arbetat på Familjevårdsstiftelsen i 15 år och har innan det erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer inom socialtjänst och på behandlings- och utredningshem. Han har sin utbildning inom psykodynamisk och kognitiv barn- och ungdoms psykoterapi. Joakim har särskild kompetens kring migration och trauma och håller ofta föreläsningar utifrån sin stora erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn.
Telefon: 031-698403
Mail: joakim@familjevardsstiftelsen.se 

MariaMaria
Maria
MARIA ROSENDAHL, förskolepedagog, leg. psykoterapeut
Maria är legitimerad psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Hon har arbetat med barn, ungdomar och familjer i många år, varav drygt 15 år på Familjevårdsstiftelsen. Till Familjevårdsstiftelsen kom hon efter att ha arbetat på Stödcentrum efter diskoteksbranden.
Maria har en hund som heter Nelly som ofta är med och arbetar på kontoret.
Telefon: 031-698402
Mail: maria@familjevardsstiftelsen.se 

AnnikaaAnnikaa
Annikaa
ANNIKA DAHLIN, socionom
Annika började arbeta på Familjevårdsstiftelsen 2008. Hon har tidigare erfarenhet av arbete på ungdomsinstitution och akutboende. Just nu hållet hon på att avsluta sin grundläggande psykoterapiutbildning inom systemisk narrativ terapi. 
Telefon: 031-698405
Mail: annika@familjevardsstiftelsen.se 

IdaaIdaa
Idaa
IDA LINDAHL, leg. psykolog
Ida inriktade sig under psykologutbildningen på barn- och ungdomspsykologi och ägnar sig gärna åt barnterapi i det dagliga arbetet. Hon har kunskap inom såväl psykodynamisk terapi som KBT men med hjärtat i den dynamiska skolan. Ida började arbeta på Familjevårdsstiftelsen direkt efter psykologutbildningen 2013 och har genomfört sin PTP-tjänst här.
Telefon: 031-698503
​Mail: ida@familjevardsstiftelsen.se 

TomasTomas
Tomas
TOMAS CARLSSON, socionom
Tomas är ny på Familjevårdsstiftelsen sedan februari 2017. Han kommer från 10 års arbete i öppenvårdspsykiatrin för vuxna inom Region Halland, där han arbetat som kurator. Har även varit verksam inom den somatiska vården samt på institution. Tomas är systemiskt vidareutbildad och har ett brett intresse för samhällsfrågor överlag.
Telefon: 031-698401
Mail: tomas@familjevardsstiftelsen.se


MimmiiMimmii
Mimmii
MIMMI KJELLBERG-CARLSON, socionom, leg. psykoterapeut
Mimmi har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 2015 och har dessförinnan många års erfarenhet av att arbeta med ungdomar på behandlingshem och med familjer inom socialtjänsten. Hon är särskilt intresserad av det narrativa tänkandet och av Non Violent Resistence, NVR.
Telefon: 031-698401
​Mail: mimmi@familjevardsstiftelsen.se

LenaaLenaa
Lenaa
LENA LUNDQVIST, samordnare och administratör
Lena är spindeln i nätet på Familjevårdsstiftelsen, det är hon som har svar på alla praktiska frågor. Hon arbetar bland annat med ramavtal, rekrytering av familjehem, arrangerar familjehemsträffar och mycket annat.
Telefon: 031-698418
​Mail: lena@familjevardsstiftelsen.se

AnnelieAnnelie
Annelie
ANNELIE SJÖBERG, redovisningsekonom
Annelie är den som tar hand om stiftelsens ekonomi och inköp. Hon svarar på frågor gällande t.ex. fakturor, inköp eller andra frågor som har med ekonomin att göra. Ibland kan även Annelie hjälpa och stötta våra klienter med ekonomisk vägledning.
Telefon: 031-698415
Mail: annelie@familjevardsstiftelsen.se